ipsure logo
Kullanım Koşulları sayfası
Giriş ikonu Dil seçim ikonu
Merhaba, MİSAFİR
Kullanım Koşulları sayfasının başlık resmi Kullanım Koşulları sayfası başlık resmi sağ bloğu Kullanım Koşulları sayfası başlık resmi son menü bloğu English
UYGULAMALAR HİZMETLER IT BUSINESS İLETİŞİM HAKKIMIZDA REFERANSLAR KOŞULLAR RSS
Hands-On IT Services IT Business Contact About References Terms of Use RSS Uygulamalar IT Hizmetleri IT Business İletişim Hakkımızda Referanslar Kullanım Koşulları RSS

Ünlem işaretiBu site ve blogları içerisinde bulunan herhangi bir içerik, proje, makale veya döküman, ipsure.com ve ilgili çalışmaların üreticileri veya yazarları tarafından garanti ve teminat altında değildir. Eğitim, araştırma ve geliştirme amacıyla sağlanan bu içerik ve makaleler, okuyuculara içeriklerin konusunu oluşturan ürün, servis ve/veya teknolojiler hakkında anahtar fikirler sunmak, okuyucuları söz konusu konulara ilişkin kavram ve yöntemler konusunda bilgilendirmek, yazarın ilgili konulardaki özgün düşünce ve tecrübelerini paylaşmak niyetiyle hazırlanmışlardır.

Bu nedenle, her ne kadar yayımlanmadan önce denenmiş ve sağlıklı çalıştıkları gözlemlenmiş olsalarda okuyucuların bu fikir ve paylaşımları gerçek dünyada uygulamaya geçirmeleri tamamiyle kendi sorumluluklarındadır. Aynı zamanda uygulamalarında güvenlik ve performans gereksinimlerini karşılamaya yönelik gerçek dünya taktiklerine yer verme zorunluluğu da okuyucuların kendilerine aittir. İçerik ve makalelerimizde yer verilen herhangi bir bilginin kısmen veya tamamen uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz sonuç ve gelişmeden mesul olmayacağımız gibi oluşabilecek zararın tazmin edilmesi veya sorunun giderilmesi ile ilgili muhatapın yine tarafımız olmayacağını bildiririz. Bu site ve bloglarında yer alan içerikten yararlanan herkes bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Creative Commons LogoYayımlanan tüm çalışma ve eserler, aksi belirtilmediği sürece, yer aldıkları sayfalarda ayrı ayrı belirtildiği şekilde Creative Commons lisansına sahiptir. Bu lisans  ile okuyucu, söz konusu dökümandan lisansta belirtildiği şekilde yararlanma hakkına sahiptir.

İlgili dökümanda farklı bir biçimde işaret edilmediği sürece genel olarak çalışmaların tabi olduğu lisans tipi, atıf şartlı – gayri ticari – aynen paylaşım şartlı işleme (= Attribution Non-Commercial ShareAlike) koşullarına sahip CC BY-NC-SA lisansıdır. Ticari faaliyet ve avantajlara konu olacağını düşündüğünüz, kişisel kullanım amaçları haricinde farklı projelerde gelir elde etme odaklı kullanım yetkileri için lütfen iletişim formumuzu kullanarak bizimle temasa geçiniz.

Siteye ilişkin tema, tasarım elemanları, görsel objeler ve programatik unsurların tüm hakları saklı olup, yukarıda sözü geçen lisans kapsamında bulunmamaktadırlar.

HABER LİSTESİ POLİTİKASI

Haber Listesi TopluluğuHaber listelerine tüm katılımcılar Gizlilik Politika’mız ile korunur. Ücretsiz elektronik haber listelerimizin amacı, üyeleri gelecek makaleler, web sitemizde yer alan bloglar ve hizmetlere ilişkin haberler ve duyurular konusunda bilgilendirmektir. Ipsure.com faaliyet alanı ve içeriklerinin kapsamı dışında kalan ilişkisiz emailler almayacaksınız.

Üyelik giriş çıkışlarına ilişkin trafik akışını düzenlemek üzere anında işleme alınma prensibine dayalı Confirmed opt-in (COI) ve çevrimiçi abonelikten ayrılma mekanizmaları kullanılmaktadır. Kullanıcılar isteğe göre direk olarak online web yönetim ekranlarını kullanarak veya kullanıcıları söz konusu üyelik yönetim ekranlarına yönlendirmek üzere haber listesi emaillerinde belirtilen linkleri takip ederek üyelik detaylarını güncelleyebilir, kendilerini üyesi bulundukları mail listesi veritabanlarından çıkartabilirler. Herhangi bir nedenle ICT sistemlerimizin veya üyelik yönetim bileşenlerinin geçici olarak çevrimdışı hale gelmesi durumunda kullanıcıların taleplerini mümkün olan en kısa süre içerisinde manüel olarak gerçekleştirmek üzere makul tüm girişimlerde bulunulacaktır.

Kişisel bilgileriniz, üçüncü şahıslara satılmayacak, kiralanmayacak veya ifşa edilmeyecektir.