ipsure logo
BT Dünyası sayfası
Giriş ikonu Dil seçim ikonu
Merhaba, MİSAFİR
IT Business sayfasının başlık resmi IT Business sayfası başlık resmi sağ bloğu IT Business sayfası başlık resmi son menü bloğu English
UYGULAMALAR HİZMETLER IT BUSINESS İLETİŞİM HAKKIMIZDA REFERANSLAR KOŞULLAR RSS
Hands-On IT Services IT Business Contact About References Terms of Use RSS Uygulamalar IT Hizmetleri IT Business İletişim Hakkımızda Referanslar Kullanım Koşulları RSS

18/12/2011

BULUT BİLİŞİMİ,
DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR İLERLEME Mİ YOKSA GÜNDEMDEKİ BİR SONRAKİ HAKİMİYET HAMLESİ Mİ?

Yazar: Sezgin Bayrak

Ağ şemalarının tanıdık metaforu ete kemiğe bürünmek üzere. Görünen o ki, bilgi sistemlerimizin iklimi pek yakında bilişim usüllerinin bir başka fazına evrimleşecek. Müteakip sonuçları ve ek maliyetleri olmaksızın dünya üzerinde insanlığa salt refah getirmiş hiçbir büyük teknolojik yeniliğin bulunmadığı göz önünde bulundurularak, bulut bilişiminin olası endüstriyel ve sosyo-ekonomik efektleri, bir teklife atılmadan önce mevzuları ölçüp biçme alışkanlığı olan kişiler arasında şimdiden tartışılmakta. Bu nedenle, bulut bilişimi şu sıralar revaçta bir konu.


90′ların sonunda, ICT profesyonelleri arasında dahi sadece birkaç kişi gelecek on yılın sonunda internet teknolojilerinin alacağı şeklin gerçekten farkındaydı. Internet servis sağlayıcıları bu neo-bilincin kaleleri haline gelmişlerdi, coşkulu mühendis ekipleri bağlantı olanaklarını kitlelere gayretle yaymaya çalışmakta, kapalı kapılar ardında yeni nesil servis seçeneklerine ilişkin dahiyane fikirler tartışılmaktaydı. Geri kalanlar ise yeni çağın bu heyecan verici teknolojisinin sunduğu gündelik iletişim fırsatlarını deneyimlemekle meşkuldü.

O toplu histeri arasında sanallaştırılmış merkezileştirme teorisi hakkında konuşan ve “Nasıl olsa tüm bunlar bir geçişe ilişkin süreçten ibaret…” şeklinde bilgece mırıldanan birini hatırlayanınız var mı? Dürüst olmak gerekirse, o günlerde geleceği görme becerisi adına şahitlik etmiş olduğum tek şey, bir gün para edecek domain isimlerini satın alan iş arkadaşlarımdı.

Bugün, bir kez daha aynı soru ile karşı karşıyayız; “Sonraki on yıl içerisinde ne olacak?”
Cloud Computing

Tıpkı yıllar öncesinde bu soruyu tam anlamıyla cevaplandıramamış olduğumuz gibi birkaç tahmin dışında tutarlı yanıtlar bekleyemeyiz. Hiçbir zaman bilemeyiz, çünkü planlayanlar bizler değiliz. İş dünyası arenasında hiçbir şey, özellikle de bulut bilişimi gibi küresel çapta olanlar doğal bir sürecin olağan bir sonucu olarak, kendiliğinden vuku bulmazlar. Küresel pazara yön veren teknoloji devleri tarafından öngörülürler, henüz erken safhalarında titizlikle tasarlanırlar ve zamanı geldiğinde kurnazca tertip edilirler. Ancak bizlerin sezinleyebileceği tek şey değişimin içerisindeki ivmedir. Bir takım oyuncuların aniden sahneye çıkarak sosyal medya gibi yeni fenomenler üzerinden bugün artık dünya borsa endekslerinin rotasına tesir eden önemli ekonomik oluşumlar yarattıklarını hatırlayalım.

Bu sektörün her bir bireyinin, önlerinde uzanan kariyer patikalarının gelişen IT endüstrisi ile birlikte çiçek açacağına inanmakta olduğunu hatırlıyorum. İşte o bakış açısı, gelecek vadeden bu teknolojiden büyülenmiş olan popülasyonun kalan kısımlarından da birçok taraftar edinmiş olmalıydı ki söz konusu durum, ürün ve çözüm sağlayıcılara yönelik durmadan artan sertifikasyon programları tarafından özellikle yüreklendirilen sektörler arası işgücü geçişlerini de körüklemişti. Ne var ki, pırıltılı yükseliş son erdi ve dünün coşkulu sesleri yerini her geçen gün sitem dolu tonlara bırakmakta. Muhtemel sayıca ilk azaltılacak olan kesim olmalarına rağmen, mevcut gidişatın avukatlığı üstlenme ve iyimser yaklaşımlar sergileme tutumu bir süre daha düzene sadık teknik adamlar arasında revaçta olacağa benzer. Aslına bakarsanız bu teknik ekip entegrasyon ve yönetim görevleri ile o kadar meşkuldüler ki web tabanlı bilişimin yükselişini kaçırmış ve çok büyük ihtimalle gelecek nesil hizmet opsiyonlarının her daim ellerinde şekilleneceğine inanmış olabilirler. Çoğu bu alandaki istatistiklere ve ekonomik verilere dayanan iyimser bir bakış açısıyla, global kriz sonucu daimi IT ve telekomünikasyon personeline olan talepteki düşüşün başlamasına ve bilgi teknolojileri yöneticileri ve elemanları arasındaki işsizliğin 2009 yılında yüzde 5.5′e fırlamasına rağmen IT profesyonelleri halen daha iyi ücretlendirilmekte ve diğer sektörlerdeki çalışanlara oranla daha fazla olasılıkla işe alınmaktadırlar. Ancak, günümüz ekonomosi ICT süreçlerine geçtiğimiz on yılda olduğundan çok daha fazla bağımlıdır ki, bu sebeple işverenler daha fazla sayıda teknik personeli muhafaza etmek zorundadırlar. Gerçekte bu bağımlılık oldukça kırılgandır ve yarın, yani hakim rüzgar yön değiştirdiğinde ve bu önemli bağlayıcı unsurlar ilk olarak hibrit bulut bilişimi modelleri ile azaltılmaya başlandığında çabucak kırılacaktır. Bu safha; Kaybedilen işlerin, geçiş sürecini gerektiği gibi organize edememiş yahut bu yeni fikri benimseyememiş diğer firmalarda geri kazanıldığı tam bir kuluçka dönemi olabilir. Er veya geç bulut servisleri etki alanlarını küçük girişimlere kadar genişlettiğinde, geleneksel IT departmanı da bütünüyle sona erecektir.


İşletme yönetimi ilkeleri gereğince, iş dünyasının doğal kar güdüsü, bulut bilişimi sağlayıcıları tarafından iddia edilen maliyet tasarruflarına direnemez. Abartılmış olsun veya olmasın, sermaye harcamaları ve operasyonel giderlere ilişkin muhtemel bulut tasarrufları, gerçek olduğu sadece farzedilen bir şeye yatırımı dikkate almadan önce gerekli değerlemeleri gerçekleştirmeyi alışkanlık haline getirememiş bir işletme tarafından ikna edici rasyoneller olarak addedilebilir. Çünkü buradaki asıl mesele, iddia edilen tasarrufların, sonrasında diğer birçok vaka için de sonuçlar çıkarmakta kullanılacak şekilde şimdilik ekseriyetle sınırlı sayıda örnek olaydan çıkarımda bulunarak elde edilmiş olmalarıdır.

Bundan önce de her zaman olduğu gibi, şüphecilikten uzak kısa vadeli kararlar uzun vadede işletme menfaatlerini dolaylı olarak olumsuz etkileyebilir, işleri yürür tutmak yerine ekonomik istikrarsızlık ve sosyal çöküşe yol açabilir.

Şirketler bulut bilişiminin “everything as-a-Service” (SaaS, PaaS and IaaS) modellerine geçmeye başladıkça, bugüne dek sektörün diğer kulvarlarında da oldukça faal olan birçok büyük sağlayıcı daha az donanım ve yazılım çözümü satacaklardır. Dolayısıyla, farklı pazarlardaki dünün ciro liderleri, bulut yarışında yer almak ve kaybedilen ciroları kompanze edebilmek üzere “hizmet tabanlı” bu arenada rekabet şartları ile başedebilmek amacıyla stratejilerine yeniden yön vermek zorunda kalacaklardır. Dolayısıyla kaynakların gözden geçirilmesi ve altyapı tesislerinin konsolide edilmesi zorunluluğunun doğması kaçınılmazdır. Tutum değiştirme, yatırım gerektirir ve yatırımlar da finansal kaldıraçlar. Ücret giderlerinin birincil maliyet faktörleri olmaları sebebiyle bir kez daha işten çıkarmalar ve iş pozisyonlarında kısıntılar söz konusu zaruri yatırımları finanse etme konusunda listenin en tepesinde olacaklardır. Bir bakıma, bulut müşterilerinin elde ettiği tasarruflar potansiyel bulut girişimcisi tarafında toplu işten çıkarmalar ile sağlanırken, benzer şekilde müşteri tarafındaki işten çıkarmalar da bulut tarafındaki hizmet modellerini besleyecektir.

Bir kere kıvılcım oluştuğunda, tamamen yeni sektörlerin oluşması mümkün kılınana ve elde etmiş oldukları tasarrufları kullanan işletmelerce farklı alanlara yeniden yatırımlar yapılana dek kırılmayacak çapta bir döngü oluşacaktır. Ne olursa olsun, ana gemiyi havaya uçururken diğer iş sahalarında umulan olumlu etkilerdeki uyanışı beklemek bir züğürt tesellisidir. Öyle veya böyle, bu geminin teknisyenleri için kafi sayıda kurtarma mekiği de bulunmamakta.

Sonuç olarak, birçok ICT profesyonelinin, özellikle de altyapı teknisyenleri ve görece düşük seviyeli personelin toplumun internet olgusuna alışmasına, yıllarca bilişimin tüm dinamiklerine, ağ teknolojilerine ve internet pazarına şekil vererek bulut fikrine geçiş döneminin sürdürülebilir kılınmasına basbayağı hizmet ettiği sonucuna varabiliriz. Fakat şurası açık ki, dünün ağdalı teknik becerileri gün geçtikçe hatıralara dönüşürken, bu sektörden halen gelir sağlamayı arzu eden IT profesyonellerinin artık OSI modelinin en üst katmanına tırmanmaları ve mühendisliğini yapmak yerine internet platformundan yararlanmaya yönelik olarak kendilerini geliştirmeleri gerekecektir.

POLL IS DISABLED

No Comments »

Trackbacks

There has not been any trackback links yet.

Reader Comments

There are currently no reader comments available at this time.

RSS feed for comments RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment